TSO

Tussenschoolse opvang

Er kan op maandag, dinsdag en donderdag gebruik gemaakt worden van de TSO. Antje Douma is onze vaste overblijfkracht.

Wilt u gebruik maken van de opvang, geef dit dan z.s.m. door, d.m.v. een telefoontje naar één van de overblijfkrachten. We zien de opgave graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 9.00 uur op de dag waarop u uw kind wilt laten overblijven.

Mocht uw kind niet komen, wilt u dan uw kind voor 9.00 uur op desbetreffende dag afmelden. Doet u dit niet dan worden de kosten in rekening gebracht.
Onderaan vindt u een lijst van wie wanneer overblijfkracht is en de telefoonnummers.
Zijn er bijzonderheden, zoals een speciaal dieet of medicatie, geef dit dan door, dan kan daar rekening mee worden gehouden.

De kosten voor een overblijf moment zijn €2,- per kind per keer. Dit geld graag gepast meegeven aan uw kind(eren). Uw kind moet zijn/haar eigen eten en drinken meenemen. Een stukje fruit mag natuurlijk altijd, maar geeft u uw kind geen snoep mee voor na het eten?

Het is de bedoeling dat de overblijvers na de handen gewassen te hebben eerst samen een zegen over het eten vragen, waarna er rustig gegeten kan worden. Na het eten leest er iemand een Bijbelverhaal voor, waarna er gedankt wordt. Hierna is er gelegenheid om onder toezicht te spelen. Uw kind is verzekerd tegen ongevallen tijdens het overblijven. Dit betekent wel, dat iedereen op school blijft, en niet van het plein afgaat.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de overblijfkracht of bij juf Cornelia.

Rooster:

Dinsdag en donderdag: Antje Douma, 0511-702292, bgg 06-30040875

 

Contact

Jakob de Graafstraat 1a
9293 LS Kollumerpomp
0511-408530
directie@cbsdewegwijzer.eu

http://www.cbsdewegwijzer.eu

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Inloggen