MR / SAC

Naast de leerkrachten is er binnen onze school een hele groep vrijwilligers actief. Vaak zichtbaar maar vaak ook minder zichtbaar achter de schermen. De leden van de  Medezeggenschapsraad (MR) en de Schooladviescommissie (SAC)  behoren ook tot de groep vrijwilligers.Graag infomeren we u kort over wat wij als MR / SAC zoal doen. In februari 2018 hebben MR en SAC besloten in gezamenlijk te vergaderen met behoud van formele rollen.

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt door de schoolleiding geraadpleegd over zaken die het schoolbeleid aangaan. Te denken valt aan verbeteringen in het onderwijs, financiën, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het schoolplan en de schoolgids. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken is instemming van de MR vereist.

Daarnaast onderhoudt de MR contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging om op de hoogte te blijven van beleidszaken die spelen op verenigingsniveau. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.

Leden

Margriet Kingma (ouder-voorzitter)

Ellen van Wieren (ouder-secretaris)

Cobie van Abbema (personeel)

Saskia Veenstra (personeel)

 

SAC

De schooladviescommissie (SAC) bestaat uit 3 ouders. De SAC is de schakel tussen ouders en team. Haar werkzaamheden zijn onder andere:

  • het reilen en zeilen van de school ondersteunen
  • klein onderhoud
  • het organiseren van of assisteren van het team bij activiteiten
  • advies geven aan de schoolleiding en personeel

Leden

Klaas Dirk Zuidema

Sietse Jan Pilat

Maaike Postma

Margreet Meirink

Contact

Jakob de Graafstraat 1a
9293 LS Kollumerpomp
0511-408530
directie@cbsdewegwijzer.eu

http://www.cbsdewegwijzer.eu

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Inloggen