Team

Teamfoto

  • Directie

De directie bestaat uit één directeur, meester Nanne. Hij is op dinsdag en woensdag bij ons op school aanwezig. Bij afwezigheid van de directeur zijn de aanwezige leerkrachten aanspreekpunt bij vragen en/of problemen.

  • Intern begeleidster

Onze intern begeleidster is juf Marrit. Zij is dinsdag bij ons op school aanwezig.

  • Leerkrachten

Er zijn binnen onze school vijf leerkrachten werkzaam voor de groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.

  • Onderwijsassistent

Onze onderwijsassistent is juf Jannie. Zij ondersteunt leerlingen met extra onderwijsbehoeften en ondersteunt de leerkrachten. Juf Jannie is maandag t/m donderdag bij ons in de ochtend aanwezig.

  • Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. Tijdens hun stage worden zij begeleidt door de leerkrachten en/of door mentoren van hun eigen opleiding. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen, maar kijken we wel altijd naar het belang van de groep.

Contact

Jakob de Graafstraat 1a
9293 LS Kollumerpomp
0511-408530
directie@cbsdewegwijzer.eu

http://www.cbsdewegwijzer.eu

Erkende Kanjerschool CBS De Wegwijzer

Inloggen